Review in Tidsskrift for arbejdsliv no. no. 3 2008, page 113-115

Flexicurity and beyond

Henning Jørgensen og Per Kongshøj Madsen (red.)

DJØFs forlag 2007, 614 s. ISBN 9788757417081


The review is written in Danish