Review in Tidsskrift for arbejdsliv no. 2 2004, page 94-96

Varsågod och var stark

Om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet

Annika Forssén og Gunilla Carlstedt

Lund : Studentlitteratur, 2003 306 s. ISBN 91-44-01332-9


The review is written in Danish