New books  Flexicurity

Udfordringer for den danske model

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet 2005. 176 s. ISBN 8790962842
Bogomtale fra forlaget.

Beskæftigelsesministeriet ønsker med denne publikation at sætte den danske flexicurity til debat. Målet er at udvikle nye ideer og skabe viden, der kan hjælpe til at udvikle vores fleksible arbejdsmarked, så vi også fremover kan bryste os af at have høj beskæftigelse og lav ledighed kombineret med en sund økonomi.

Derfor har Beskæftigelsesministeriet bedt tre forskerhold om at forholde sig til følgende spørgsmål:

Hvordan virker den danske flexicuritymodel?
Hvad er effekterne af flexicurity?
Hvilke fordele og ulemper giver flexicurity?
Og endelig hvordan udfordres flexicurity af globaliseringen?
Forskernes resultater er samlet i tre reviews fra henholdsvis:

Center for arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet
Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier (FAOS), Københavns Universitet
Økonom Karsten Albæk, Københavns Universitet.
Det skal understreges, at forskerne er blevet bedt om at komme med deres viden og deres vurderinger. Hverken beskæftigelsesministeren eller ministeriet kan således tages til indtægt for alle synspunkter.