New books  Børnearbejde

En antologi om 1900-tallets børn og arbejde

Anette Eklund Hansen

Arbejdermuseet 2005. 128 s.
Bogomtale fra forlaget.

Samtidig med udstilling om børnearbejde udgiver Arbejdermuseet en bog, som i en række artikler, erindringer og billeder fortæller om børnenes arbejde i Danmark i det 19. og 20.århundrede og i ulandene i dag. Udstillingen og bogen beskriver først og fremmest børns lønarbejde, arbejdsforhold og børnenes eget syn på arbejdet, men også børnenes dagligliv i familien og skolen.