New books  Perspektivet

Kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv

Charlotte Baarts og Hanne Fredslund

AMI 2005 255 s. ISBN 8779041388

Det kvalitative perspektiv er af stigende betydning inden for flere forskningsområder, herunder også den traditionelle arbejdsmiljøforskning. I denne bog gives de nyeste eksempler på, hvordan det kvalitative perspektiv kan operationaliseres i studier af arbejdsmiljø og arbejdsliv, og hvilken viden om arbejde perspektivet kan bidrage med.