New books  Om kompetenceudvikling og aktionsforskning og kompetenceudvikling gennem aktionsforskning

Thomas Borchmann

Handelshøjskolen i Århus 2003. 499 s. ISBN 8789695798
Bogomtale fra forlaget.