New books  Sammenfatning af resultater af undersøgelse af medarbejdertilfredshed og det psykosociale arbejdsmiljø ved det humanistiske fakultet

Arbejdsmiljørapport

Thomas Borchmann og Bendt Torpegaard Pedersen

Aalborg Universitet 2004
Bogomtale fra forlaget.