New books  Forandringsprojekter som organisatorisk læring

Kenneth Mølbjerg Jørgensen og Palle Rasmussen

Aalborg Universitetsforlag 2005. 280 s. ISBN 8773077356
Bogomtale fra forlaget.

Organisatorisk læring handler om tilegnelse og anvendelse af nye kompetencer, både for organisationer og for deres medarbejdere. Organisatorisk læring handler også om, i hvor høj grad processer i organisationer, herunder samspillet mellem mennesker, er bevidste og reflekterede.
Organisatorisk læring kommer i fokus, når en læringstilgang anvendes til at skabe organisatorisk forandring. Den pædagogiske tilrettelæggelse af forandringstiltag bliver væsentlig, f.eks. for ledelsers, konsulenters og medarbejderes roller og deres forståelse af forandringen.
Denne bogs artikler analyserer organisatorisk læring i tilknytning til forandringsprojekter i en række virksomheder. Analyserne er udarbejdet som led i et samarbejdsprojekt mellem virksomheder, konsulenter og forskere.