New books  Professionaliseringen i den offentlige sektor

Katrin Hjort

Roskilde Universitetsforlag 2005. 149 s. ISBN 8778673054
Bogomtale fra forlaget.

Professionalisering inden for uddannelse og arbejdsliv har været de offentligt ansattes svar på de udfordringer som moderniseringsdebatten i de sidste 20 år har skabt inden for den offentlige sektor i Danmark.
Men hvad betyder professionalisering? Kan de såkaldte semi-professioner inden for omsorg, uddannelse, sundhed, social arbejde m.m. opnå samme status som eksempelvis den klassiske lægeprofession? Skaber professionalisering akademisering og opbygning af nye bureaukratier, mens dem der arbejder med mennesker bliver servicearbejdere og drukner i ren administration? Eller er der nye muligheder for professionalisering som styrker borgernes demokratiske muligheder for at få indsigt i det offentlige arbejde?