New books  Professionalisering

En grundbog

Per Fibæk Laursen, Lejf Moos, Henning Salling Olesen og Kirsten Weber

Roskilde Universitetsforlag 2005. 118 s. ISBN 8778673194
Bogomtale fra forlaget.

Hvor man tidligere forbandt professioner med typisk læger, tandlæger, advokater o. lign., har ikke mindst de nye professionsbachelorer fra især social-, sundheds- og uddannelsessektoren været medvirkende til, at begrebet i dag har fået en bredere betydning.
At være en profession er imidlertid langt fra en entydig størrelse. Det bygger på én gang på specialiseret viden og på mellemmenneskelige relationer; det er identitetsgivende, men samtidig et typisk lønarbejde underlagt politiske krav om effektivisering og målbare resultater. Og så er det under hastig forandring...
Professionalisering - en grundbog sammenfatter den nyeste professionsforskning og henvender sig til studerende på de mellemlange professionsuddannelser.

Indhold:
Indledning: Nye tider, nye titler – ny faglighed? ................................. 9
1. Professionsbegrebet ........................................................................... 17
2. Profession, identitet og læring – med vægt på køn ....................... 33
3. Professionernes vidensgrundlag ....................................................... 45
4. De professionelle, brugerne og de samfundsmæssige rammer ..... 69
5. Profession og fagforening: Er de som ild og vand, eller går de hånd i hånd? ........................... 83
6. Fremtiden: Professionalisering eller deprofessionalisering? .......... 103