New books  Ledelse af forandring

Steen Hildebrandt og Søren Brandi

Børsens Forlag 2005. 240 s. ISBN 8776640485
Bogomtale fra forlaget.

Forandringer sker hele tiden omkring os, både i vores arbejdsliv, familieliv og privatliv. Vi skal kunne leve med og forstå, hvad forandringer er, og hvad de betyder for os og vores liv. Forandringer er en nødvendig del af ethvert menneskes liv ligesom de er forudsætningen for det at drive virksomhed. Ledelsen skal forholde sig til de forandringer der sker både uden for og inden for virksomheden eller organisationen; uanset om forandringerne er store eller små, om de har stor eller næsten ingen indflydelse på virksomhedens drift. Derfor er det vigtigt, at ledelsen har en organisation, der kan håndtere disse forandringer.
Steen Hildebrandt og Søren Brandi giver i Forandringsledelse et seriøst bud på, hvordan virksomheder og organisationer håndterer og til dels også kontrollerer forandringer.
Populært sagt er forandringer kommet for at blive. Den enkelte virksomhed skal erkende, at den ikke længere kan fastholde en markedsposition på et bestemt produkt eller en service. Udvikling og innovation fra konkurrenter sætter virksomheden under voldsomt pres for at forny sine produkter. Ledelsen skal derfor lære at leve med og navigere virksomheden i forhold til de forandringer virksomheden møder, og i forhold til hvilken indflydelse forandringerne har. Det kan denne bog hjælpe med!
Bogen bevæger sig på tre planer: på det personlige plan, dvs. forandringer der påvirker vores personlige liv; på virksomheds- og organisationsplan, som er forretningsmæssig forståelse og håndtering af forandringer; og endelig på samfundsplan, hvilket vil sige, hvordan vi som nation vælger at se på, at samfundet er under konstant forandring. Hvert af de tre planer gennemgås og betragtes i sammenhæng med de andre. Det skaber overblik og forståelse for forandringens drivere uanset perspektiv.
Forfatterne har udført et stort researcharbejde, og interviewet en lang række virksomhedsledere i forbindelse med bogen. De giver svar på, hvordan store og små virksomheder og organisationer, private som offentlige, håndterer forandringer. Disse spændende data præsenteres som eksempler og cases gennem hele bogen.