New books  Interpersonelle relationer i medarbejdersamtaler

Søren Frimann Trads

Aalborg Universitet 2000. Ph.d. afhandling. 421 s. ISBN 8789701267
Bogomtale fra forlaget.