New books  Læring og identitet mellem skole og praktik

Med udgangspunkt i moderne dansk erhvervsuddannelse

Lene Tanggaard Pedersen

Aalborg Universitet 2004. Ph.d. afhandling. 307 s.
Bogomtale fra forlaget.