New books  Aktøranalyse I - a-kassernes, uddannelsesinstitutionernes, amtets og kommunernes vurdering af og holdning til forsøget i Århusregionen

Flemming Larsen, Jørgen Stamhus, Henning Jørgensen, Charlotte Hansen og Rasmus Juul Møberg

Aalborg Universitet 2001
Bogomtale fra forlaget.