New books  Long Term Unemployed in 1994 and 1999

Christian Albrekt Larsen

Aalborg Universitet 2001. Paper
Bogomtale fra forlaget.