New books  Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret

Med særligt fokus på databeskyttelse, kontrol og overvågning i den private sektor

Martin Gräs Lind

Aarhus Universitet 2005. 385 s.
Bogomtale fra forlaget.

Bogen behandler bl. a følgende emner:

Integritetsbeskyttelse
Databeskyttelse i ansættelsesforhold
Ansættelsessamtalen
Testning af medarbejdere
E-mail og internet
Hjemmearbejdspladser
Kontrol- og overvågning af medarbejdere
Straffeattester
Referencecheck
Privatansattes ytringsfrihed
Alkohol og rygning

Indhold
DEL 1. Introduktion til integritetsbeskyttelse
DEL 2. Ansættelsesforholdets etablering
DEL 3. Integritetsbeskyttelsen under ansættelsesforholdet
DEL 4. Integritetsbeskyttelsen efter ansættelsesforholdets afslutning
DEL 5. Hovedkonklusioner og resultater