New books  Case-studier af og om mennesker i organisationer

Forberedelse, feltarbejde, generering, tolkning og sammendrag af data for eksplorativ integration, test og udvikling af teori.

Erik Maaløe

Akademisk Forlag 1996. 315 s.
Bogomtale fra forlaget.