New books  Økonomisk vurdering af arbejdsulykker

Pall Rikhardsson, Birgitte Mogensen og Birgitte Ravn

Arbejdstilsynet 2000. 51 s.
Bogomtale fra forlaget.

Formålet med rapporten er at præsentere en metode og en brugsanvisning, der kan anvendes til registrering og kortlægning af økonomiske omkostninger/effekter ved arbejdsulykker (ulykkesomkostninger) samt en guideline til brug ved konkretisering af de mere uhåndgribelige afledte effekter, som disse herudover kan medføre.