New books  Fra organisation til organisering

Offentlig ledelse i smeltediglen

Svend Ole Madsen og Helge Tetzschner

Forlaget Børsen 2003
Bogomtale fra forlaget.