New books  Produktivitet, beskæftigelse og innovationspolitik

Svend E. Hougaard Jensen

Erhvervsøkonomi 1998. Arbejdspapir 1998-1
Bogomtale fra forlaget.