New books  Grundlæggende arbejdsret

Jens Kristiansen

DJØF's forlag 2005. 446 s.
Bogomtale fra forlaget.

Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:
  • Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder samspillet mellem arbejds- og forvaltningsretlige principper på det offentlige arbejdsmarked og navnlig EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).
  • De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgivers ledelsesret og medarbejderindflydelse samt konfliktret og fredspligt (del 2).
  • Hovedreglerne om det individuelle ansættelsesforhold, herunder diskriminationsforbud, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, centrale løn- og arbejdsvilkår samt ændringer i og ophør af ansættelsesforhold (del 3).
  • De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel det arbejdsmiljøretlige system som det arbejdsskaderetlige system (del 4).


Indhold:
Forord

Del 1. Det arbejdsretlige systems grundstruktur
Det arbejdsretlige system
Arbejdsret på det offentlige arbejdsmarked
Arbejdsrettens internationale aspekter

Del 2. Grundregler for overenskomstforholdet
Det kollektive overenskomstforhold
Aftale- og samarbejdsrelationer på arbejdspladsen
Konfliktret og fredspligt
Det fagretlige processystem

Del 3. Det individuelle ansættelsesforhold
Ansættelsesforholdets retsgrundlag
Generelle principper for ansættelsesretlige relationer
Ansættelse for ansættelsesformer
Centrale arbejdsvilkår i det løbende ansættelsesforhold
Ændringer i og ophør af ansættelsesforholdet

Del 4. Arbejdsmiljø og arbejdsskader
Det arbejdsmiljøretlige system
Centrale arbejdsmiljøpligter
Arbejdsskader og erhvervssygdomme