New books  Den kollektive arbejdsret

Jens Kristiansen

DJØF's forlag 2004. 732 s. ISBN 8757407037
Bogomtale fra forlaget.

Bogen behandler den kollektive arbejdsret med fokus på en række klassiske temaer som f.eks. indgåelse og opsigelse af overenskomster, konfliktret i interessetvister og fredspligt i retstvister. Den fremhæver imidlertid også en række nyere udviklingslinjer inden for området, og ikke mindst den voksende rolle som løn- og aftaleforhandlinger spiller på den enkelte arbejdsplads på både det private og offentlige arbejdsmarked.
Bogen belyser løbende det stadig mere komplekse samspil mellem de kollektivarbejdsretlige regler og det omgivende retssystem, herunder menneskeretlige forpligtelser.
Jens Kristiansen er dr. jur. og professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.