New books  Vold på arbejdspladsen

En håndbog om forebyggelse

Charlotte Mathiesen Bech

Det Kriminalpræventive Råd 2003. 119 s. ISBN 8788789586
Bogomtale fra forlaget.