New books  Ledere under forandring?

Om kvinder og identitet i chefjobs

Yvonne Due Billing

DJØF's forlag 2005. 224 s. ISBN 8757413436
Bogomtale fra forlaget.

Hvordan ser kvindelige ledere på sig selv? Nyder de at have status, magt, høj løn og indflydelse? Er det ren fornøjelse at gå på arbejdet eller er det stress og pine? Hvordan går det med relationerne til medarbejderne, til familie og venner, når de er blevet chefer? Hvordan er deres ledelsesstil? Er manden norm for ledelse? Hvorfor overhovedet diskutere organisationer ud fra et kønsperspektiv? Dette er en række af de spørgsmål denne bog beskæftiger sig med. Her stilles der spørgsmålstegn ved såkaldt etablerede sandheder om køn, og der tilbydes nogle andre mere komplekse forståelsesmåder.
Bogen beskæftiger sig blandt andet med hvad der motiverer kvinder til at blive ledere, og hvad det indebærer at blive chef i forhold til identiteten og i forhold til familien, kolleger og venner. Flere myter behandles i bogen, blandt andet såkaldt 'feminin' ledelse og endelig diskuteres hvorvidt der er en begyndende 'demaskulinisering' af ledelse.
Kapitel 2. Organisationer og køn
Kapitel 3. Motivation og chefjobs
Kapitel 4. Identitet og chefjobs
Kapitel 5. Karrieren og familien
Kapitel 6. Demaskulinisering af ledelse?