New books  Mellem politik og marked

Interesseorganisation og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i EU

Søren Kaj Andersen

DJØF's forlag 2001. 230 s. ISBN 8757406340
Bogomtale fra forlaget.