New books  Om brugen af surveydata i arbejdsmiljøundersøgelser

Et metodestudie

Elsa Ørhede

AMI 1998. 189 s. Ph.d. afhandling
Bogomtale fra forlaget.