New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Psykosocialt arbejdsmiljø

En samarbejdsopgave på arbejdspladsen

Anna Ilsøe

Sociologisk Institut 2004, 121 s. Speciale.
Bogomtale fra forlaget.