New books  Aftalemodellen en hellig ko?

Et spil om interesser når EU's arbejdstidsdirektiv implementeres i Danmark

Trine Pernille Larsen

Aalborg Universitet 2002. Speciale.
Bogomtale fra forlaget.