New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Fattigdom og social eksklusion

Tendenser i Danmark over et kvart århundrede

Jørgen Elm Larsen

Socialforskningsinstituttet 2004. 340 s. ISBN 8774877712
Bogomtale fra forlaget.

De fleste danskere har siden 1976 fået væsentligt bedre levekår. Det fremgår af de tre store levekårsundersøgelser fra 1976, 1986 og 2000, som Socialforskningsinstituttet og Sociologisk Institut har gennemført.
Lektor Jørgen Elm Larsen sammenholder her resultaterne fra de tre levekårsundersøgelser med fokus på relativ fattigdom og social eksklusion. Ved at se på danskernes økonomiske, materielle og helbredsmæssige forhold samt deres deltagelse i fritids-, faglige og politiske aktiviteter og deres nære sociale relationer, vurderes omfanget af social eksklusion i den danske befolkning.
De tre undersøgelser giver også mulighed for at vurdere mange andre aspekter som fx ligestillingen mellem kønnene på forskellige levekårsområder, den sociale arvs betydning og marginaliseringstendenser blandt særligt udsatte grupper i det danske samfund.