New books  Organisationskulturer

Kultur og myter, deltagerstyring, ledelse og omstilling, viden og erfaring, design

Søren Christensen og Jan Molin

Akademisk Forlag 1983. 184 s. ISBN 8750025023
Bogomtale fra forlaget.