New books  IT-støttet videndeling i byggebranchen

Et casestudie af en dansk byggevirksomehd

Erling C. Havn

CTI Master Theses 2003. 88 s.
Bogomtale fra forlaget.