New books  Netværksstyring af kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats

John Andersen og Jacob Torfing

Aalborg Universitetsforlag 2004. 320 s. ISBN 8773077186
Bogomtale fra forlaget.

Denne bog indeholder casestudier om erfaringerne med forskellige partnerskabs- og virksomhedskonstruktioner i forbindelse med kommunal aktiveringspolitik, og erfaringerne fra lokale koordinationsudvalg, der siden slutningen af 90’erne har haft til opgave at fremme et mere rummeligt arbejdsmarked.
Samspillet mellem arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for de arbejdsløse og de forskellige offentlige myndigheder står i centrum for analysen. Disse erfaringer er vigtige i forhold til den kommende kommunalreform og i forhold til hvordan fagforeningerne og arbejdsgiverne kan inddrages forpligtigende i kampen for et socialt ansvarligt arbejdmarked, der ikke udelukker f.eks. etniske minoriteter.