New books  Virksomheders ledelse og sociale ansvar

Perspektiver på Corporate Governance og Corporate Social Responsibility

Karin Buhmann og Jacob Dahl Rendtorff

DJØF's forlag 2005. 233 s. ISBN 8757412529
Bogomtale fra forlaget.

Virksomheders sociale ansvar (Corporate Social Responsibility) og god ledelsesskik (Corporate Governance) i bestyrelser er temaer, der i seneste år er kommet på virksomhedernes og offentlighedens dagsorden. Mens virksomheders sociale ansvar defineres som en bestræbelse på at sikre organisationens indre og ydre værdier og gøre en indsats ud over det retligt påkrævede, retter kravet om god ledelsesskik i bestyrelser sig mod håndhævelse af regler for etik og god skik i virksomhedens økonomiske og juridiske forhold.

Denne bog om Corporate Social Responsibility (CSR) og Corporate Governance søger at skabe dialog mellem disse to tilgange til moderne virksomhedsledelse. Spørgsmålene, som bogens artikler, tager op i et tværfagligt og institutionelt perspektiv fra forskellige etiske, juridiske og økonomiske synsvinkler er dermed ganske enkle. Hvad er forholdet mellem CSR og Corporate Governance? Kan man have god ledelse uden socialt ansvar? Eller forudsætter god ledelse samtidig virksomhedens sociale ansvar? Temaerne belyses ud fra følgende perspektiver:

- CSR og Corporate Governance i spændingsfeltet mellem økonomi, jura og organisationsteori
- CSR og Corporate Governance i lyset af institutionalisme og stakeholderteori
- CSR, Corporate Governance og menneskerettigheder.

Bogens artikler er skrevet af forskere fra forskellige områder inden for samfunds- og retsvidenskab samt af en praktiker fra en revisionsvirksomhed. I alfabetisk rækkefølge er forfatterne: Karin Buhmann, Jens Frederiksen, Jesper Lau Hansen, Ole Kirkelund, Carsten A. Koch, Vinni Pietras-Jensen, Jacob Dahl Rendtorff, Per Samuelsson, Steen Scheuer og Steen Thomsen.