New books  Nye tider, nye roller?

Embedsmandsroller i den danske centraladministration

Birgitte Poulsen

DJØF's forlag 2005. 356 s. ISBN 8757412472
Bogomtale fra forlaget.

Store forandringer i den offentlige sektor stiller nye krav til forvaltningen og til den enkelte embedsmand. Bogens fokus er på embedsmandsrollen under nye betingelser, og den rejser spørgsmålet om, hvad udviklingen betyder for centraladministrationens embedsmænd. Forandringerne analyseres og der spørges bl.a. hvordan embedsmandsrollen udfyldes og håndteres i et politisk system præget af såvel hierarki som netværk.

Bogen bygger på interviews med menige og ledende embedsmænd, og giver indblik i de rolleopfattelser og forskellige organisationskulturer, der præger departementerne.

Indholdsfortegnelse:

 • Forord
 • Kapitel 1 Nye tider, nye roller?
 • Kapitel 2 Studiet af roller
 • Kapitel 3 Embedsmandsrollens arkæologiske lag
 • Kapitel 4 Embedsmandsrollerne i Indenrigsministeriet
 • Kapitel 5 Embedsmandsrollerne i Arbejdsministeriet
 • Kapitel 6 Embedsmandsrollerne i Erhvervsministeriet
 • Kapitel 7 Konklusion
 • Litteraturliste
 • Appendix Analysedesign
 • Stikordsregister

Bogen er et bidrag til forskningsprojektet Roller der rykker: Politikere og administratorer mellem hierarki og netværk, hvor det overordnede spørgsmål er, hvordan udvikling af styreform og teknologi i den offentlige sektor påvirker administratorernes og politikernes rolle.