New books  Hvorfor tager faglærte ufaglært arbejde?

Catharina Juul Kristensen og Søren Voxted

Research paper, RUC 1999. 23 s.
Bogomtale fra forlaget.