New books  Samfundsborger - medarbejder

Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser

Niels Warring og Morten Smistrup

Erhvervsskolernes Forlag 2004. 354 s. ISBN 8778814936
Bogomtale fra forlaget.

I denne antologi kommer repræsentanter fra erhvervsskoler, forsknings- og udviklingsmiljøer samt arbejdsmarkedets parter med deres bud på de mange udfordringer, de erhvervsrelaterede uddannelser står overfor. Bogen henvender sig især til praktikere og beslutningstagere og andre med interesse i at få et unikt indblik i et uddannelsesområde i rivende udvikling.
Jette Larsen: Hvordan bevare "kronjuvelerne" i vekseluddannelserne? : er der nogen? Noemi Katznelson: Udsatte unge i erhvervsuddannelserne : er der plads til dem? Karsten Kühn Hansen: I kølvandet af Reform 2000. Ida Juul: Sortering til erhvervsuddannelse? Peter Koudahl: Individualisering af erhvervsuddannelserne : for hvis skyld? Birger Hørning: Forslag til forbedringer af erhvervsuddannelserne. Torben Størner: Fagdidaktikken og erhvervsuddannelserne. Vibe Aarkrog: Helhedsorientering og ansvar i erhvervsuddannelserne. Kerner Viinberg: Forslag til ny struktur og indhold i erhvervsuddannelserne. Hans Jørgen Knudsen: Efteruddannelse i erhvervsuddannelserne ved en korsvej : fra vertikal til horisontal læring. Lars Ploug: Faglighed, kundskaber, politik og levende mennesker. Bent Bruun Pedersen: Sundt for Danmark med en 12-årig enhedsskole. Peter Musaeus: Er mesterlæren relevant i projektarbejde? Hanne Juul-Olsen: De merkantile erhvervsuddannelser anno 2004. Lars Ulriksen: Htx i fremtidens gymnasiale landskab. Allan Nielsen: Htx - in fluctu vita : behovet for en ny studentereksamen. Klaus Nielsen: Reform 2000 og sammenhængen mellem skole og praktik? Birgitte Simonsen: Dilemmaer i samspillet mellem lærlinge og virksomheder : og nogle bemærkninger om praksislæring. Steinar Kvale: Praktikkens evalueringsformer. Mere erhverv i erhvervsuddannelserne / Ane Buch og Anne Holm Sjøberg. Poul Christensen: Hvem ønskede egentlig de nye korte erhvervsuddannelser? Erhvervsuddannelse - udvikling eller afvikling? / Flemming Larsen og Connie Brumvig. Anders Vind: Verdens bedste erhvervsuddannelser. Svend-Erik Povelsen: Den internationale udfordring af de faglige uddannelser. Christian Helms Jørgensen: Er en anden model løsning på erhvervsuddannelsernes modsætninger? Behov for mere viden og forskning om de erhvervsrelaterede uddannelser / Niels Warring, Morten Smistrup og Ulla Eriksen
Forord
Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler (FS) og Institut for Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter (RUC) har hermed fornøjelsen af at kunne udgive en antologi om uddannelserne på erhvervsskolerne som et resultat af et flerårigt samarbejde om at styrke forskningen inden for feltet til gavn for den praksis og udvikling, der er på skolerne.
Mens andre uddannelsesområder traditionelt har haft stor forskningsmæssig opmærksomhed, er uddannelserne på erhvervsskolerne et næsten uopdyrket område. Den forskning, der har fundet sted, har været af spredt karakter, og den har ikke haft gennemslagskraft i forhold til den politiske, samfundsmæssige og pædagogiske debat, ligesom den har været mere eller mindre ukendt for skolernes ansatte. FS og RUC tog derfor i samarbejde initiativ til for et par år tilbage at starte et samarbejde om ansættelse af 3 ph.d.-stipendiater inden for uddannelserne på de tekniske skoler, dog i første omgang med særlig fokus på EUD. Ideen var at kaste en lille sten i vandet, der kunne få ringe til at brede sig i form af en styrket forskningsmæssig indsats i tæt relation til udviklingen på de tekniske skoler. Skolerne har stærkt brug for viden og forskning om, hvad der foregår i deres uddannelser. Og universiteterne har stærkt brug for at kende til den praksis, der er på skolerne, således at forskningen kan tage udgangspunkt i relevante problemstillinger og kan bruges af dem, der arbejder på skolerne. Desuden er der behov for fokus på uddannelserne i offentligheden, således at eleverne og de studerende på erhvervsskolerne får samme politiske og forskningsmæssige status og bevågenhed som eleverne i andre uddannelser. Der er i forbindelse med reformen af de gymnasiale uddannelser også etableret forsknings- og udviklingssamarbejde mellem universiteterne og FS om htx.
Som led i samarbejdet mellem RUC og FS blev der etableret et landsdækkende forsknings- og udviklingsnetværk bestående af ledere fra de tekniske skoler, universiteterne, ministeriet, organisationer og Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL). Senere er også handelsskolerne (HFI) kommet med, og netværket, der også arrangerer større konferencer, bliver nu finansieret af Undervisningsministeriet sideløbende med et forskernetværk. Ringene breder sig altså som tilsigtet, og endvidere har arbejdet været medvirkende til, at der på flere af universiteterne er ved at komme en styrkelse af de erhvervspædagogiske forskningsmiljøer.
FS og RUC ønsker med udgivelsen af denne antologi at give læserne et billede af den mangfoldighed, der præger netværksarbejdet og mere generelt arbejdet på erhvervsskolerne og på universiteterne. Vi ønsker at skabe synlighed omkring de spændende og gode uddannelser, der arbejdes med på erhvervsskolerne. Og vi ønsker at få fokus på, at en tæt forbindelse mellem skolernes praksis og universiteternes forskning er helt nødvendig for en fortsat udvikling af uddannelserne til gavn for samfund, erhvervsliv og studerende.