New books  Arbejdsmiljø i Danmark 2000

En kortlægning af lønmodtageres og selvstændiges arbejdsmiljø og helbred

Hermann Burr

Arbejdsmiljøinstituttet 2002. 63 s.
Bogomtale fra forlaget.