New books  Praktiske arbejdsfællesskaber

Om deltagelse, identiteter og læring. Kompendium.

Ann Westenholz, David Metz og Torben Elgaard Jensen

Samfundslitteratur 2001. 534 s. ISBN 8759368152
Bogomtale fra forlaget.