New books  Fra faste rammer til fleksibilitet

En handlingsorienteret evaluering af den virksomhedsvendte indsats under arbejdsmarkedsreformen

Margit Helle Thomsen, Elin Jørgensen og Jens Skærbæk

DTI Arbejdsliv 1997. 264 s. ISBN 8790489098
Bogomtale fra forlaget.