New books  En verden til forskel. Diskursiv inkonsistens og institutionel ineffektivitet.

Case: institutionalisering af etnisk ligestilling på det statslige arbejdsmarked i Danmark

Mark Goli

Københavns Universitet 2002. Institut for Statskundskab Ph.d.-serie. 397 s. ISBN 8773934909
Bogomtale fra forlaget.