New books  Dansk arbejdsmarkedspolitik i teoretisk stormvejr

Et (ny-) institutionelt studie af den økonomiske teoriudviklings betydning for udformningen af dansk arbejdsmarkedspolitik i perioden 1978-1998

Pernille Harden

Institut for Statskundskab, Århus 1999. 130 s. Speciale.
Bogomtale fra forlaget.