New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Forebyggelse af arbejdsulykker

Et sikkerhedskulturperspektiv

Mette Bang Dyhrberg

DTU 2004 292 s. Ph.d.-afhandling
Bogomtale fra forlaget.

Forebyggelse af arbejdsulykker xi
Summary:
Prevention of accidents xiii
Indledning xv
Afhandlingens problemstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xvi
Ulykkesforebyggelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Sikkerhedskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xx
Afhandlingens opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Del I: Sikkerhedskulturperspektivet
Kapitel 1:
Organisationskultur 27
1.1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2 Kultur som variabel kontra kultur som metafor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.1 Funktionalismen: Kultur som variabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.2.2 Symbolismen: kultur som metafor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.2.3 Sammenligning mellem funktionalisme og symbolisme . . . . . . . . . . . . . 31
1.2.4 Valg af symbolismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3 Den symbolistiske kulturforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3.1 Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.3.2 Meningssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.3.3 Multipel konfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.3.4 Sammenhæng mellem kultur og de sociale strukturer . . . . . . . . . . . . . . 42
1.3.5 Forandring af kultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.3.6 Kulturanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.4 Sikkerhedskultur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kapitel 2:
Indsamling og
bearbejdning af empiri 51
2.1 Metoder til indsamling af empiri til kulturanalysen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.2 Valg af casevirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.3 Udførelse af kulturanalyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.3.1 Datamateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.3.2 Analysen af sikkerhedskulturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.3.3 Baggrunden for anvendelsen af sportsmetaforerne . . . . . . . . . . . . . . . . 62
INDHOLD
vi
Kapitel 3:
Sikkerhedskultur i hal 2
før forandringen 65
3.1 Dalton Betonelementer Aps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2 De sociale strukturer inden forandringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.1 Daltons sociale strukturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.2 Sociale strukturer relaterede til sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.2.3 Sociale strukturer i hal 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3 Meningssystemer før forandringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.1 Arbejdstilsynets besøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.2 Hjelmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
3.3.3 Akkorden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.3.4 Sikkerhedsarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.3.5 Oprydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.3.6 Skader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.4 De fire meningssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3.4.1 Meningssystemet Fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.4.2 Meningssystemet Ishockey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.4.3 Meningssystemet Boksning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.4.4 Meningssystem Træning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3.5 Sikkerhedskulturen i hal 2 før forandringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
3.6 Sammenligning af sikkerhedskulturen og de sociale strukturer . . . . . . . . . . . . . 108
Kapitel 4:
Sikkerhedskultur i hal 2
efter forandringen 111
4.1 Sociale strukturer efter forandring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.2 Meningssystemer efter forandringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.2.1 Oprydning og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.2.2 Forbedringen i samarbejdet mellem støberne og håndværkerne. . . . . . . . . 119
4.2.3 Ulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.3 De tre meningssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.3.1 Meningssystemet Fodbold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.3.2 Meningssystemet Fægtning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.3.3 Meningssystemet Ishockey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
4.4 Sikkerhedskulturen i Hal 2 efter forandringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4.5 Sammenligning af sikkerhedskulturen og de sociale strukturer . . . . . . . . . . . . . 132
4.6 Sikkerhedskulturændring i hal 2? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
vii
INDHOLD
Kapitel 5:
Vurdering af sikkerhedskulturtilgangen 139
5.1 Teoretiske diskussioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
5.2 Empiriske diskussioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
5.3 Fordele og ulemper ved brugen af sikkerhedskultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.4 Konklusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Del II: Model til forebyggelse af arbejdsulykker
Kapitel 6:
Ulykkesforståelse 157
6.1 Tre rationaler i ulykkesforskningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
6.1.1 Det tekniske rationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
6.1.2 Den menneskelige faktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
6.1.3 Ledelsessystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
6.2 Arbejdsulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
6.2.1 Definition af en arbejdsulykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.2.2 Årsagerne til arbejdsulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
6.3 Forebyggelse af ulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.4 Sikkerhedskultur og forebyggelse af ulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Kapitel 7:
Indsamling og
bearbejdning af empiri 169
7.1 Metoder til indsamling af empiri under forandringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.2 Gennemførelse af forandringsprojektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
7.2.1 Datamateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
7.2.2 Samarbejdet med Dalton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
7.2.3 Samarbejdet med BST-konsulenterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Kapitel 8:
Model for forandringsprocesser 177
8.1 Ottetrinsprocessen til at skabe større forandringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
8.1.1 Forhold der kræver ændringer i ottetrinsprocessen . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.2 Forandringsmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
8.2.1 Analyse af virksomhedernes udgangspunkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.2.2 Udvikling af vision og strategi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
8.2.3 Skabe grundlag for handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
8.2.4 Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
8.2.5 Implementering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
8.2.6 Evaluering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
8.3 Idé-katalog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
8.3.1 Enkeltstående forslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
8.3.2 Helhedsorienterede metoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
INDHOLD
viii
Kapitel 9:
Forandringsprojektet
på Dalton 205
9.1 Forandringsprojektet historiske forløb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
9.1.1 BST-konsulenter kommenterer forebyggelsesmodellen . . . . . . . . . . . . . 208
9.1.2 Dalton siger ja til at deltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
9.1.3 BST-konsulenterne udformer præsentationen af modellen . . . . . . . . . . . 209
9.1.4 Projektgruppen bliver dannet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
9.1.5 Indsatsens målepunkter findes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
9.1.6 Daltons udgangspunkt beskrives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
9.1.7 Dalton udarbejder mål og visioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
9.1.8 Formidling af projektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
9.1.9 Ændringer af projektgruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
9.1.10 Daltons tidligere erfaringer med forandringer opsamles. . . . . . . . . . . . . 219
9.1.11 Ulykkesanalyse-værktøj vælges og afprøves . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
9.1.12 Udarbejdelsen af køreplanen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
9.1.13 Præsentation af sikkerhedskulturanalysen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
9.1.14 Køreplanen konkretiseres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
9.1.15 Indsatsen bliver startet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
9.1.16 Første statusmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
9.1.17 Andet statusmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.1.18 Evaluering af projektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
9.1.19 Afslutning på projektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Kapitel 10:
Vurdering af forandringsprojektet 245
10.1Modellens anvendelse i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
10.1.1 Faserne i modellen blev ikke fulgt stringent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
10.1.2 Projektgruppens sammensætning ændres undervejs . . . . . . . . . . . . . . . 249
10.1.3 Betydningen af projektgruppens medlemmers engagement . . . . . . . . . . . 251
10.1.4 Forebyggelse af ulykker som en management-opgave . . . . . . . . . . . . . 253
10.1.5 Opsamling: Hvordan fungerede modellen i praksis? . . . . . . . . . . . . . . 254
10.2 Forebyggede modellen ulykker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
10.2.1 Effekten af forandringsprojektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
10.2.2 Fase 4 Planlægning af den konkrete forebyggelsesindsats. . . . . . . . . . . . 257
10.2.3 Forhold som har haft en positiv/negativ betydning for projektets forløb . . . . 258
10.2.4 Opsamling: Forebygger modellen ulykker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
10.3Modellen som redskab til BST-konsulenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
10.3.1 Forventninger til BST-konsulenterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
10.3.2 BST-konsulenternes funktion i forandringsprojektet . . . . . . . . . . . . . . 262
10.3.3 Opsamling: I hvor høj grad er modellen et BST-redskab?. . . . . . . . . . . . 267
10.4 Anvendelsen af sikkerhedskultur i forandringsprojektet . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
10.5 Opsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
10.5.1 Gav afprøvningen af modellen anledning til at ændre modellen? . . . . . . . . 270
10.5.2 Anbefalinger til de BST-konsulenter, der vil anvende modellen . . . . . . . . 271
INDHOLD
Del III: Konklusion
Kapitel 11:
Konklusion 277
11.1 Sikkerhedskulturperspektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
11.2 Model til forebyggelse af arbejdsulykker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
11.3 Hvordan kan viden om sikkerhedskultur anvendes i forebyggelsen af arbejdsulykker? . 283
11.3.1 Fokuser ikke på kulturændringer, men på forebyggelsen af ulykker . . . . . . . 284
11.3.2 Anvend sikkerhedskultur i forebyggelsen af ulykker . . . . . . . . . . . . . . . 285
Litteraturliste 287