New books  Human ressource management og det postmoderne

Claus Müller

Hovedopgave 1996. 207 s.
Bogomtale fra forlaget.