New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

På vej mod job?

En analyse af barrierer og muligheder for at de tilbageværnede, ledige Stålvalseværk-medarbejdere kan komme i arbejde igen

Kim Sørensen

Teknologisk Institut 2003. 41 s.
Bogomtale fra forlaget.