New books  The Danish Gender Model and New Political Identites among Young Women

Ann-Dorte Christensen

Aalborg Universitet 2004. FREIAs skriftserie nr. 53
Bogomtale fra forlaget.