New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbeidsmiljø og partsbasert foretaksutvikling

Erfaringer fra nordiske utviklingsprojekter

Henrik Kvadsheim, Tor Claussen, Martin Hedman, Roger Andersson, Palle Banke, Eva-Carina Nørskov og Tapiio Koivisto

Nordisk Ministerråd 2005 110 s. ISBN 92-893-1177-0
Bogomtale fra forlaget.

I de nordiske landene har det i seinere år blitt gjennomført flere program- og prosjektaktiviteter med konkret utviklingsarbeid på enkeltvirksomheter. Flere av utviklingsprosjektene har vært basert på et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, samt lagt til grunn en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom foretaksutviklingsarbeid og arbeidsmiljøet i bedriften. Denne rapporten drøfter og dokumenter hvordan arbeidsmiljøspørsmål har blitt ivaretatt og håndtert i ulike nordiske foretaksutviklingsaktiviteter . Rapporten presenterer også ulike arbeidsformer og verktøy som har blitt brukt i utviklingsaktiviteter, og da spesielt verktøy som antas å kunne påvirke bedrifters praksis og holdninger til integrert foretaks- og arbeidsmiljøutvikling. Et viktig mål for rapporten er å formidle en ’beste praksis’ slik at de nordiske landene kan lære av hverandre.