New books  Negative følelsesmæssige reaktioner i arbejdet

En kritisk analyse af udbrændthedsbegrebet

Karin Nielsen

Psykologisk Institut, Århus Universitet 2001. 110 s. (Speciale)
Bogomtale fra forlaget.