New books  Når det dårlige arbejde også er godt

Medarbejderperspektiver på ændret arbejdsorganisering belyst gennem udviklingsprojekter i rengøringsbranchen

Ida Bering

Roskilde Universitetsforlag 2004, 235 s. ISBN 8791387051
Bogomtale fra forlaget.