New books  Jordemoderfaglig identitet mellem tålmodighedsomsorg og omsorgsrationalitet

Analyse af jordemødres omsorg og identitet i historisk perspektiv

Helen Cliff

Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1994. 189 s.
Bogomtale fra forlaget.