New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

AF-sats

Evaluering af et socialfondsprojekt udført for Arbejdsmarkedsrådet i Vejleregionen

Sanne Ipsen

CASA 2005
Bogomtale fra forlaget.

AF i Vejleregionen har i 2004-2005 gennemført Socialfondsprojektet “AF-sats”. Projektet skulle bidrage til, at AF kan præcisere sine krav til leveran­dørerne ved indgåelse af rammeaftaler og at AF får mere viden om, hvordan samarbejdet mellem AF og leverandørerne foregår mest hensigtsmæssigt.
Evalueringen af ”AF-sats” er gennemført parallelt med projektet, og til sammenligning er der inddraget jobrettede forløb hos fire eksterne aktører.
Evalueringen viste at en række elementer med fordel kunne inddrages eller prioriteres højere i fremtidig gennemførelse af jobrettede forløb. Disse ele­menter omhandler både rammer for forløbene, indhold og tilrette­læggelse af forløbene samt samarbejdet mellem AF og de eksterne aktører.